Nguoi bay tren khong 100

Nhiều bạn sinh viên ra trường đi xin việc ở đâu cũng vậy nghĩ mình Pro, học được, kỹ năng có đó..nhưng bạn đâu biết được bạn học ở trong trường chỉ làm lý thuyết..gần như không áp dụng gì trong công việc mà bạn sắp làm cả. Nghe thấy không có lương, lương thấp là xách dép bổ chạy thật nhanh...Không có khó khắn bạn mãi sẽ không lớn được mà thôi..

Nguoi bay tren khong 100

nguoi bay tren khong 100

Media:

nguoi bay tren khong 100nguoi bay tren khong 100nguoi bay tren khong 100nguoi bay tren khong 100nguoi bay tren khong 100

http://buy-steroids.org